Jak to działa?
besmart.vision to oparty na sztucznej inteligencji system wizyjny, który umożliwia urządzeniom takim jak roboty przemysłowe, roboty współpracujące albo inne urządzenia stosowane w przemyśle zdolność widzenia.
Mózg systemu besmart.vision
Danie robotom percepcji wzrokowej oraz rozumienia otaczającego je świata powoduje, że besmart.vision potrafi wykonać czynności zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla ludzi. Platforma besmart.vision korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które pozwalają rozpoznawać o wiele bardziej złożone obiekty i ich cechy niż standardowe algorytmy przetwarzania obrazu. Zastosowane w rozwiązaniu sieci neuronowe zapewniają elastyczność i pozwalają na wypracowanie skomplikowanych algorytmów bez ich uprzedniego, szczegółowego zdefiniowania. Dzięki temu, besmart.vision cechuje odporność na zmiany w otaczającym środowisku i umiejętność adaptacji.
W ramach danego projektu, działanie systemu dostosowywane jest zarówno do konkretnych potrzeb, jak i wyzwań klienta. W związku z tym, że coboty są podłączone do chmury, czyli wspólnego „mózgu” nauczonego rozpoznawania wielu, różnych przedmiotów, w miarę upływu czasu system jest wzbogacany nie tylko w trakcie działania w jednym projekcie, np. w wyniku bieżącej analizy dokonywanych akcji, ale także przez każde kolejne wdrożenie. Celem jest wykorzystanie już istniejącego repozytorium wspólnej bazy wiedzy dzięki zastosowaniu sieci neuronowej zdolnej do wykrywania różnorodnych obiektów i szybkiego uczenia się nowych wzorców.
Działanie stanowiska
Stanowisko produkcyjne wykorzystujące besmart.vision wyposażone jest w kamerę dobraną do danego zastosowania (może to być zarówno zwykła kamera typu RGB, jak i kamera z czujnikiem głębi). Podczas działania stanowiska wykonywane są zdjęcia, które przesyłane są wraz z innymi danymi do chmury besmart.vision w celu rozpoznania przedmiotów albo np. oceny ich jakości. Po otrzymaniu odpowiedzi od besmart.vision, kontroler robota dostosowuje kolejne czynności do aktualnych warunków otoczenia. Na poniższej animacji robot ma za zadanie rozpoznać trójkąty, podnieść je i umieścić w pojemniku we właściwej kolejności (od większego do mniejszego). System steruje również podajnikiem taśmowym. Aplikacja przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji jest odporna na zmienne warunki oświetlenia, zmiany kolorystyki tła itp.
Wdrożenie systemu besmart.vision
Przygotowanie rozwiązania do konkretnego projektu, w ramach którego dany robot współpracujący zyskuje zdolność detekcji czy klasyfikacji poszczególnych obiektów, składa się z kilku kroków:
Przygotowanie zbioru danych syntetycznych na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu i symulacji
Przeprowadzenie treningu na danych syntetycznych
Przygotowanie zbioru danych rzeczywistych
Kontynuacja treningu z użyciem danych rzeczywistych
Dodatkowe zastosowania
Dzięki inteligentnemu systemowi wizyjnemu, besmart.vision umożliwia robotowi wykonanie precyzyjnych czynności produkcyjnych. Dodatkowo rozwiązanie pozwala na komunikację z różnymi urządzeniami związanymi z linią produkcyjną jak np. przyrządy/urządzenia pomiarowe, drukarki, podajniki taśmowe, inne kamery itd. W ten sposób zbierane są dane, pozwalające na tworzenie raportów z działania linii produkcyjnej, wspierających jej optymalizację, a nawet analizy żywotności. Komunikacja między chmurą besmart.vision a robotem oraz innymi urządzeniami związanymi z produkcją odbywa się za pośrednictwem niewielkiego komputera, który jest w stanie obsłużyć wiele protokołów komunikacyjnych (m.in.TCP/IP, RS232).
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby sprawdzić, jak możemy pomóc w inteligentnej automatyzacji w Twoim zakładzie produkcyjnym.
Napisz do nas