Inteligencja
w procesie produkcyjnym
Proces wdrożenia składa się z kilku etapów od analizy procesu i zaproponowania optymalnego rozwiązania problemu poprzez trening konwolucyjnych sieci neuronowych aż po uruchomienie stanowiska. Typowy czas wdrożenia zajmuje od 3 do 4 tygodni.
1
Analiza procesu produkcyjnego pod kątem użycia inteligentnej robotyki, określenie procedur besmart.vision
2
Stworzenie procedur besmart.vision, modelowanie obiektów i nauka
3
Przygotowanie programu cobota wykorzystującego procedury besmart.vision
4
Uruchomienie produkcyjne
5
Nadzór i utrzymanie
Nauka dla potrzeb procedur besmart.vision
Kluczowym etapem wdrożenia rozwiązania jest nauka sieci neuronowych rozpoznawania detalu i stworzenie procedury besmart.vision. Dzieje się to w sposób pokazany poniżej. Czas potrzebny na naukę to 3 do 4 dni. Konwolucyjne sieci neuronowe muszą zostać nauczone rozpoznawania wzorców co dzięki zastosowaniu technik uczenia maszynowego pozwala na skrócenie tego etapu do 1-2 dni.
1
Wzorzec
 • Model 3D
 • Schematy
 • Zdjęcia
2
Symulacja
 • Model obiektu
 • Punkty charakterystyczne
 • Modelowanie otoczenia
3
Trening
 • Generowanie losowych danych
 • Uczenie
 • Dotrenowanie
4
Walidacja
 • Dane symulowane
 • Środowisko rzeczywiste
Efektem prac wdrożeniowych jest przygotowanie i przekazanie gotowego bloku rozpoznawania obiektu, użytkownik natomiast samodzielnie będzie w stanie programować trajektorię ruchu ramienia robota. Dzięki temu, będzie miał możliwość samodzielnej konfiguracji linii produkcyjnej i wprowadzania niezbędnych zmian bez konieczności obsługi serwisowej.
Robot z systemem besmart.vision to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą inwestować w dedykowane elementy zaprojektowane specjalnie dla danej linii produkcyjnej, czy w produkcjach małoseryjnych.
Nasz partner
Elmark Automatyka to firma dostarczająca na polski rynek sprawdzone rozwiązania dla przemysłu. Elmark pomaga zaprojektować linię produkcyjną, dobrać odpowiednią automatykę oraz wspiera w razie ewentualnych problemów wdrożeniowych. Razem z Elmark jesteśmy w stanie oferować kompleksowe rozwiązania inteligentnej automatyki.